מו"פ ההר 

מפעיל מערך של מחקר ופיתוח אזורי
מענה לצרכים היישומים
של החקלאים בשטח.

  חדשות מו"פ ההר גיליון 3

  חקלאי בהר: נחום שוורץ מעמונה - פטל ואוסנה
  תחום חדש - פרחים ועציצים דורשי קור


  חקלאי בהר: אהוד נשר מתקוע - כרמים ליין אורגני
  חיפוי קרקע - פיתרון לייעול השימוש במים במטעים ובכרמים
  חקלאי בהר: משה משקוביץ - פרח האדמונית
  ופירות אורגניים לקטיף עצמי
  אגנים ירוקים - פיתרון ביולוגי לקולחין ופיתוח החקלאות

מו”פ ההר פועל בחסות:
החטיבה להתיישבות | קרן קיימת לישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
מועצות אזוריות: בנימין, גוש עציון, הר חברון ושומרון

logo בניית אתרים