מו"פ ההר 

מפעיל מערך של מחקר ופיתוח אזורי
מענה לצרכים היישומים
של החקלאים בשטח.

                          פירות יער ואוכמניות  |  פרחים וצמחי נוי  |  כרם יין  |  מים לחקלאות  |  גידול צאן  |  ימי עיון

להלן רשימה חלקית של מחקרי מו"פ ההר מסודר לפי שנים:

2014: פיתוח גידול אוכמניות לאזור ההר

חוקר ראשי: ד"ר שמואל זילכה

משך המחקר: שלוש שנים

יישום המחקר: בישראל היום יש התעניינות רבה בגידול אוכמניות. ייבאנו והתחלנו להרבות 7 זני אוכמניות מארה"ב לישראל, כולל זני פטנט מאוניברסיטת ג'ורג'יה בארה"ב. הקמנו משק מודל לגידול אוכמניות בגוש עציון וקיימנו שני ימי עיון פתוחים בנושא בשנה האחרונה.

 

2014: מיזם לשימוש בקולחין מטוהרים לגידול פרחי קטיף ועצי נוי באזור ההר

חוקר ראשי: ד"ר מיכאל רובינזון

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: באזורי המו"פ יש שלושה משקים בהם יש משתלות לגידול שתילים של עצי נוי (בישובים אחיה, תקוע ואדורה). מטרת המחקר היא לעבור מהשקייה במים רגילים להשקיה במי קולחין מטוהרים. כמו כן, ישנם מגדלים (בישובים עופרה ומעלה לבונה) אשר מעוניינים לגדל פרחי קטיף בקולחין מטוהרים.

 

2013: פיתוח פרח חדש ויוקרתי לאזור ההר: קאלה צבעונית

חוקר ראשי: ד"ר מיכאל רובינזון

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: מו"פ ההר ביצע ייבוא של 9 זנים חדשים של קאלה צבעונית מקליפורניה לישראל. תוך שנתיים החלו ששה מגדלים לגדל קאלה צבעונית באזורי המו"פ, בישובים: איתמר, שילה, שבות רחל, עופרה, נווה-דניאל ותקוע. המחקר מתבצע בשיתוף פעולה עם ד"ר איריס ידידיה ממנהל המחקר החקלאי.

 

2013: פיתוח מדדים אינטגרטיביים ליישום השקיה מיטבית בזנים שונים של כרם יין

חוקר ראשי: ד"ר ישי נצר

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: המחקר מתבצע בכרם היין של המושב השיתופי כרמל שביער יתיר. בשנה הראשונה המחקר הוביל להגדלת היבול בשלושה זנים מבלי לפגוע באיכות היין. המחקר הוצג במספר ימי עיון פתוחים לכורמים מכל חלקי הארץ ועורר עניין רב.

 

2013: גידול פטל ואסנה באזור ההר מחוץ לעונה הטבעית

חוקר ראשי: ד"ר שמואל זילכה

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: באזור ההר יש כיום 13 משקים המגדלים פטל ואסנה. מחקר זה מעניק כלים למגדלים אלו ומסייע בהרחבת עונת השיווק מחוץ לעונת הקיץ - לתוך חודשי הסתיו והחורף. הידע מופץ במספר ימי עיון וימי שדה המתקיימים מדי שנה ומושכים מגדלים גם מהגליל והגולן.

 

2012: מיזם גידולים חדשים בהר לפלחי שוק ייחודיים

חוקר ראשי: ד"ר מיכאל רובינזון

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: החקלאים הצעירים באזור ההר תרים אחר גידולים חדשים ורווחיים. מיזם זה עוסק בפרחים חדשים להר: נוריות מזנים חדשים, ירק יוקרתי: וואסאבי, והקמת משתלות אשר מתמחות בייצור חומר ריבוי ועצי פרי.

 

2012: מיזם ייעול השימוש במים בכרמי ענבי-יין בהר

חוקר ראשי: ד"ר ישי נצר

משך המחקר: שנתיים

יישום המחקר: מחקר זה שימש כעבודה הקדמית למחקר מדען שהתחיל בשנת 2013. מדובר בייעול השימוש במים ועיתוי נכון של שלב ההצמאה בכרם - לקבלת יבול גבוה יותר של ענבי איכות והארכת חיי כרם היין.

 

2012: פיתוח גידולים חדשים של גיאופיטים לעיצוץ ולגינון באזור ההר

חוקר ראשי: גדעון לוריא

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: בשנים האחרונות מגדלים חדשים נכנסו לתחום זה באזורי ההר. המחקר מפתח גידולים חדשים ליישום במשקים אלה.

 

2011: גידול עציצים פורחים דורשי-קור באזור ההר לייצוא

חוקר ראשי: ד"ר מיכאל רובינזון

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: המחקר יושם ובוצע במשקים בגוש-עציון ובבנימין. המחקר סייע למגדלים לעבור מגידול פרח קטוף לייצור עציצים פורחים, עקב הוכחת היתרון השיווקי שבעציצים. נושא זה הינו בעל עניין מיוחד עבור חקלאים מתחילים באזור מו"פ ההר.

 

2011: פיתוח כלי עזר לקטיף במטעים ובחממות לחיסכון בכוח אדם

חוקר ראשי: דוד שפירא

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: זהו מחקר משותף למו"פ ההר המרכזי ומו"פ עמק המעיינות. היישום בוצע במשקים מסחריים, ובמיוחד במשקים לגידולי כרם וחממות לגידול עגבניות.

 

2011: בחינה מהירה של התאמת כנות גודגדן להשקיה בקולחין בהר

חוקר ראשי: ד"ר שמואל זילכה

משך המחקר: שנתיים

יישום המחקר: המחקר בוצע במשקים לגידול גודגדן בגוש עציון. המחקר סייע לחקלאים במעבר להשקית גודגדן עם מי קולחין.

 

2010: גידול זנים חדשים של פטל ואסנה בהר לייצוא ולשוק המקומי

חוקר ראשי: ד"ר שמואל זילכה

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: המחקר יושם בשטח באמצעות הפצת ידע ישירה למגדלים בשטח. נעשה בירור של מספר זנים על פי איכות הפרי, יבול, רגישות למחלות (קימחון, כנימות ועוד) ועונת הקטיף. הופץ למגדלים ידע על השקיה, דישון, הדליה וגיזום.

 

2010: הקדמת פריחה באדמונית הגדלה בקרקע על ידי ויסות הטמפרטורות באמצעות מסך תרמי

חוקר ראשי: ד"ר מיכאל רובינזון

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: המחקר יושם ובוצע במשק מסחרי לגידול אדמונית של המושב השיתופי יתיר. שימוש במסך תרמי העלה את יבול הפרחים והוביל להקדמת השיווק לייצוא. תוצאות המחקר הופצו למגדלים נוספים באזור ההר בימי עיון פתוחים, כמו גם למגדלים באזורים אחרים של הארץ.

 

2010: בחינת חיפוי קרקע לייעול השקייה בכרמי זית-שמן באזור ההר

חוקר ראשי: ד"ר ישי נצר

משך המחקר: 3 שנים

יישום המחקר: המחקר בחן יעילות חיפוי קרקע ביריעות פוליאתילן (של חברת גניגר) במטעים, במשק מסחרי של זית לשמן במשק אחיה שבאזור שילה. כתוצאה מהידע שנצבר במחקר, חקלאים במו"פ התחילו להשתמש בחיפוי קרקע פלסטי בזית לשמן וכן בכרמי יין.

 

 
 
שושנת פרו,
מתוך תוכנית לגידול עציצים דורשי קור
פרח האננס,
מתוך תוכנית לגידול עציצים דורשי קור

מו”פ ההר פועל בחסות:
החטיבה להתיישבות | קרן קיימת לישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
מועצות אזוריות: בנימין, גוש עציון, הר חברון ושומרון

logo בניית אתרים